Dudith_András

Andrzej Dudycz

Żył w latach 1533-1589, dyplomata, pisarz, humanista. Studiował na uniwersytetach we Wrocławiu, Wiedniu, Brukseli, Paryżu i na uczelniach włoskich. W 1560 król Ferdynand I Habsburg mianował go biskupem Kninu w Chorwacji. Uczestniczył w Soborze Trydenckim w latach 1545-1563, gdzie na polecenie króla Ferdynanda domagał się wprowadzenia komunii pod dwiema postaciami. Dudycz, jako wybitny humanista, swoją korespondencję z myślicielami z całej Europy prowadził w języku łacińskim, włoskim i niemieckim. Do Krakowa przybył w 1565 roku, jako ambasador cesarza Maksymiliana. Związał się w tym czasie z ruchem reformacyjnym braci polskich. Opuścił miasto obawiając się represyjnej polityki nowego króla przeciwko innowiercom. Zamieszkał we Wrocławiu, następnie na Morawach, gdzie związał się z braćmi czeskimi.