Central_and_Southern_Europe_Map_1855

Franciszek Wołowski

Żył w latach 1791-1847, prawnik, sędzia najwyższej instancji, poseł, deputowany na Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r. Po powstaniu styczniowym przebywał na emigracji. Utrzymywał kontakty z polską elitą intelektualną i polityczną XIX w. W 1825 roku rozpoczął podróż z Szwajcarii do Włoch, podczas której pisał wspomnienia wydane w Paryżu w 1845 roku.

***

Teksty autora:

  1. Podróż do Szwajcarii i Włoch