Jan Maria Bernardoni

Giovanni Maria Bernardoni

Żył w latach 1541-1605, jezuita, polski architekt pochodzenia włoskiego, w sztuce przedstawiciel wczesnego baroku. Od ok. 1582 działał w Polsce, gdzie przy budowie kościołów jezuickich w Nieświeżu i Kaliszu jako pierwszy powtórzył schemat fasady kościoła Il Gesù w Rzymie, upowszechniony później na terenie całej Europy. Ważniejsze dzieła: kościół Bożego Ciała w Nieświeżu (1584-1593); kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (1592-1597); kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (1597-1619); kościół Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (1603-1609).