Gustaw_herling_grudzinski

Gustaw Herling-Grudziński

Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, zmarł 4 lipca 2000 r. w Neapolu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W październiku 1939 r. założył konspiracyjną Polską Ludową Akcję Niepodległościową. Próba przedostania się z Grodna na Litwę w marcu 1940 r. zakończyła się aresztowaniem przez NKWD. Herling-Grudziński został skazany na 5 lat łagrów. Obóz opuścił w styczniu 1942 r., na mocy układu Sikorski-Majski. Przeżycia z tego okresu opisał w swej najsłynniejszej książce Inny świat. Po uwolnieniu wstąpił do armii generała Andersa – walczył m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji. Pracował dla Radia Wolna Europa (1952-1955). Od 1955 r. mieszkał w Neapolu. Był członkiem PPS – aż do 1960 r., gdy zrezygnował z członkostwa po tym, jak z partii usunięty A. Ciołkosza. Pisywał m.in. do londyńskich „Wiadomości” i do paryskiej „Kultury”.