grotowski

Jerzy Grotowski

Żył w latach 1933-1999, polski reżyser teatralny, teoretyk teatru, pedagog. Jeden z największych reformatorów teatru w XX wieku. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (1955). W latach 1955-1956 studiował reżyserię w moskiewskim Gosudarstwiennym Instytutie Tieatralnogo Isskustwa im. Łunaczarskiego (w skrócie GITIS). Tam zapoznał się między innymi z technikami aktorskimi i artystycznymi Stanisławskiego, Wachtangowa, Meyerholda i Tairowa. Grotowski był artysta awangardowym, twórcą Teatru Laboratorium 13 Rzędów we Wrocławiu. W latach 70. Jerzy Grotowski zaczął odchodzić od teatru na rzecz pogłębiania studiów nad środkowo-azjatycką kulturą i szkołą duchowości. W 1970 roku odbył swoją trzecią podróż na Wschód, pojechał do Indii. (Wcześniej, w 1956 roku był w Azji Środkowej, w 1962 roku odwiedził Chiny.) Zajął się pracą dydaktyczną, prowadził zajęcia i parateatralne staże dla aktorów polskich i zagranicznych. W czasie stanu wojennego wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Od 1985 roku Grotowski mieszkał w Pontederze we Włoszech. Pracował tam w ośrodku swojego imienia (Work Centre of Jerzy Grotowski – Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski) z grupą międzynarodowych stażystów nad programem Sztuki Rytualne.