Central_and_Southern_Europe_Map_1855 - kwadrat

Marcin Bylica

Żył w latach 1433-1493, polski astronom. Między 1461 a 1466 przebywał we Włoszech, gdzie poznał Regiomontanusa, astronoma austriackiego, którym wspólnie opracował tablice astronomiczne oraz krytykę przestarzałego podręcznika astronomii pt. Disputationes inter Viennensem et Cracoviensem super Cremonensia in planetarum theoriae deliramenta (Dialog między Wiedeńczykiem i Krakowianinem o bredzeniach Gerarda z Kremony na temat teorii planetarnych). Prowadził wykłady dotyczące astronomii na uniwersytetach w Padwie i Bolonii. Dzieło: Vitae archiepiscoporum gnesnensium, po 1680, wyd. częściami po łac. i niem.: W. Mitzler, Warschauer Bibliothek, 1754, cz. 3-4; Acta litteraria Regni Poloniae…, 1755, cz. 1 (przekł. polski: M. Szyszko-Bohusz, Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, wyd. M. Malinowski, t. 1-5, Wilno 1852-1860).