Central_and_Southern_Europe_Map_1855

Marcin z Żurawicy

Żył w latach 1422-1460, matematyk, astronom oraz lekarz. Uznawany za jednego z prekursorów humanizmu w Polsce. Od 1438 studiował na Akademii Krakowskiej. Sześć lat po podjęciu nauki w Krakowie został bakałarzem, a w roku 1445 uzyskał tytuł magistra i rozpoczął wykłady z matematyki i astronomii. W roku 1445 rozpoczął studia w Pradze. Studiował również w Lipsku, Padwie i Bolonii, gdzie uzyskał w grudniu 1449 tytuł doktora medycyny. Zimą 1450 powrócił do Krakowa. Jako profesor Akademii Krakowskiej zajmował się astronomią, dla której ufundował katedrę, oraz matematyką i geometrią. Ufundował także katedrę astrologii, co odbiło się szerokim echem w całej Europie. Podtrzymywał bliskie naukowe kontakty z wybitnymi astronomami m.in. z Peurbachem i Regiomontanusem. Po śmierci majątek Marcina z Żurawicy zgodnie z jego wolą przekazano Uniwersytetowi Krakowskiemu. Najważniejsze dzieła: Algorismus minuciarum (1445); Summa super Tabulas Alphonsi vel Correctiones Tabularum Alphonsi (1450-1451); Canones super calendarium (1456).