Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Florenckie palazzo czyli siedziba firmy

Esej z dziejów architektury, gospodarki i mentalności

Olga Płaszczewska (Uniwersytet Jagielloński)

Z recepcji Edmonda de Amicisa w Polsce

Kształtowanie postawy obywatelskiej albo o przemijającej literaturze i nieprzemijających wartościach

Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)

Recepcja weneckich i florenckich idei republikańskich (...)

Wybrane przykłady

Józef Maria Ruszar (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Toskańska architektura i niepodległość

Esej z dziejów architektury publicznej i idei niepodległości

Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński)

Rzymskie korzenie polskości

Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Stagtalia: stagnacja gospodarcza Włoch a funkcjonowanie strefy euro

Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński)

Machiavelli a racja stanu i nowożytna polityka