Central_and_Southern_Europe_Map_1855

Stanisław Sokołowski

Żył w latach 1537-1593, polski duchowny, teolog i humanista. Odbył studia na Akademii Krakowskiej oraz w Wittenberdze. W latach 1561-1571 wykładał filozofię i retorykę. Następnie opuścił Polskę i udał się do Włoch, gdzie spędził cztery lata studiując teologię w Rzymie, Pawi i Bolonii. Po powrocie z Włoch został w 1576 roku mianowany kaznodzieją królewskim. Zasłynął, jako wielki mówca, teolog i pisarz. Zmarł w Krakowie.