Szymon_Syrski

Szymon Syrski

Żył w latach 1824-1882, polski zoolog, profesor zoologii Uniwersytetu Lwowskiego. Uczęszczał do szkół w Jaśle, Przemyślu i do Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Maturę zdał 9 października 1853, następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1853/54–1857/58. Przerwał naukę i wyjechał do Indii, gdzie pracował jako pomoc medyczna. Ostatecznie Został jednak urzędnikiem prowadzącym prace niwelacyjne z ramienia wileńskiego oddziału francuskiej spółki budowy kolei żelaznej. Po powrocie do Europy przebywał kolejno w Londynie, Wiedniu i Paryżu, gdzie wznowił studia medyczne i uzupełnił studia z zakresu zoologii. W latach 1866-1875 przebywał we Włoszech, gdzie pełnił funkcję dyrektora Muzeum Historii Naturalnej w Trieście. Następnie wyjechał do Lwowa. W dorobku naukowym Syrskiego znajdują się prace z dziedziny anatomii porównawczej, opracowania fauny Azji Wschodniej. Dzieła: Sulle masse glutinose: osservate nei mesi di Gigno e Luglio 1872 nella parte settentrionale dell’Adriatico. Atti del museo civico di storia naturale di Trieste 6, ss. 14-17, 1874; Landwirtschaft, Wasserproduktion und die wichtigsten, zu diesen in näherer Beziehung stehenden mineralischen Erzeugnisse in China. W: Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan. Stuttgart: J. Maier, 1872; Landwirtschaft in Japan W: Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan. Stuttgart: J. Maier, 1872.