Julian Klaczko

Wojna włoska

Julian Klaczko

Dante Alighieri

August Cieszkowski

Kilka wrażeń z Rzymu

(wyjątki z listów)

Józef Ignacy Kraszewski

Kartki z podróży #1

Józef Ignacy Kraszewski

Kartki z podróży #2

Ludwik Górski

Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca

Kazimierz Chłędowski

Circus Maximus - Coloseum

Cyprian Kamil Norwid

O Juliuszu Słowackim

Lekcja IV

Kazimierz Chłędowski

Campania felix

Kazimierz Chłędowski

Pomiędzy ruinami

Juliusz Słowacki

Rzym

Wiersz

Cyprian Kamil Norwid

Tajemnica lorda Singelworth

Cyprian Kamil Norwid

Do władcy Rzymu

Wiersz

Julian Klaczko

Sprawa włoska i opinia europejska

Stanisław Koźmian

Z Rzymu pod koniec jubileuszu 1900 roku

Wiersz

Franciszek Wołowski

Podróż do Szwajcarii i Włoch

Florencja, Bolonia

Henryk Sienkiewicz

Z wrażeń włoskich

Józef Kremer

Podróż do Włoch

Maciej Starzewski

Ze studiów nad ustrojem faszystowskim

Władysław Leopold Jaworski

Ze studiów nad faszyzmem