Walerian_Meysztowicz

Walerian Meysztowicz

Żył w latach 1893-1982, polski ksiądz i teolog katolicki, mediewista. W 1921 wstąpił do seminarium duchownego, a w 1924 przyjął święcenia kapłańskie. W 1932 pracował jako radca w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Równocześnie w latach 1936-1939 był profesorem prawa kanonicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Walczył w kampanii wrześniowej, następnie przedostał się do Watykanu, gdzie spędził resztę wojny. W 1945 roku założył Polski Instytut Historyczny w Rzymie, do śmierci mieszkał w Watykanie.