128902; Winterhalter, Franz Xaver (1805-1875) (malarz); Portret Zofii z Branickich Odescalchi; olej; płótno; 61 x 50

Zofia z Branickich Odescalchi

Żyła w latach 1821-1886, była żoną Liwiusza III Odescalchi, po ślubie zamieszkała wraz z mężem w Rzymie. Salon prowadzony przez rodzinę Odescalchich był jednym z najważniejszych centrów kulturalnych w Rzymie. Zofia znana z pobożności broniła spraw polskiego kościoła. Przyczyniła się do powstania utworzenia Kolegium Polskiego w Rzymie.