Ośrodek Myśli Politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych.

Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Studia i Analizy”, „Z Archiwów II Wojny Światowej”, „Tradycja i Kultura”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

Zarząd Ośrodka Myśli Politycznej:

prof. Miłowit Kuniński – prezes

dr Jacek Kloczkowski – wiceprezes

dr hab. Artur Wołek – członek zarządu

dr Zbigniew Zalewski – członek zarządu

Ludzie

Pierwszym prezesem OMP był prof. Ryszard Legutko. W 2005 r. jego obowiązki przejął i pełni je do dziś prof. Miłowit Kuniński. Wśród członków, autorów i współpracowników OMP są m.in. Piotr Bajda, Marek A. Cichocki, Dariusz Gawin, Janusz Ekes, Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski, Katarzyna Haremska, Dariusz Karłowicz, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Paweł Kowal, Zdzisław Krasnodębski, Michał Łuczewski, Maciej Marszał, Rafał Matyja, Filip Musiał, Dorota Pietrzyk-Reeves, Czesław Porębski, Paweł Rojek, Arkady Rzegocki, Mirosław Sanek, Jan Skoczyński, Krzysztof Szczerski, Zbigniew Stawrowski, Aleksander Surdej, Bogdan Szlachta, Michał Szułdrzyński, Kazimierz M. Ujazdowski, Paweł Ukielski, Bronisław Wildstein, Artur Wołek, Henryk Woźniakowski, Zbigniew Zalewski, Maciej Zakrzewski, Tomasz Żukowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski i Radosław Żurawski vel Grajewski Biorą oni udział w konferencjach i debatach publicznych OMP, piszą artykuły do książek Ośrodka, są też autorami wydawanych przez nas monografii i wyborów esejów.

Ośrodek Myśli Politycznej w Internecie:

Dane kontaktowe

Ośrodek Myśli Politycznej
skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

Biuro: ul. Basztowa 3 (II piętro), 31-134 Kraków
Kontaktbiuro@omp.org.pl
Tel./faks: + 48 12 632 33 62/632 33 82
Konto: Pekao 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251
KRS: 0000076016
NIP: 677-006-69-37