Carlo Sigonio

Carolus Sigonius

Żył w latach 1524-1584, humanista pochodzący z Modeny. Studiował grekę pod kierunkiem Franciusa Portusa z Candii, następnie uczęszczał do szkół filozoficznych w Bolonii i Pawii. Następnie objął stanowisko profesora literatury greckiej zastępując Portiusa. Najważniejsze dzieła: Fasti consulares (1550); De iure Antiquo Romana, Italiae, Provinciarum (1560); De Romanae jurisprudentiae judiciis (1574); De Republica Atheniensium (1564); De Atheniensium et Lacedaemoniorum temporibus (1565).