Portrait_of_Józef_Kremer_by_Maksymilian_Fajans._Cropped.

Józef Kremer

Żył w latach 1806-1875, filozof, historyk, historyk sztuki, znawca sztuki włoskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1870-1871. Uczęszczał do gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, naukę kontynuował w Berlinie, Heidelbergu, Paryżu w latach 1828-1830. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz estetykę i historię sztuki w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (późniejszej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Jako miłośnik i znawca sztuki włoskiej w 1824 roku odbył podróż do Włoch, z której wspomnienia zastały wydane drukiem w sześciu tomach w Wilnie w latach 1859-1864.