canaletto

Belotto Bernardo (Canaletto)

Żył w latach 1721-1780, malarz, autor wedut i fantazji architektonicznych. Działał we Włoszech, w Dreźnie (na dworze Augusta III) oraz w Warszawie (na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) w latach 1767-1780, znacząco wpłynął na rozwój malarstwa polskiego. Głównym warszawskim dziełem Bellotta jest, wykonany na zamówienie królewskie, cykl 26 wedut z widokami miasta powstałych w latach 1770-80, do Zamku Królewskiego w Warszawie, do specjalnie nań przeznaczonej sali zwanej salą Prospektową (później salą Canaletta). Był także autorem dwóch scen historycznych: Elekcja Stanisława Augusta (oryginał z 1776 w Muzeum Narodowym w Poznaniu; replika z 1778 w Zamku Królewskim w Warszawie) oraz Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633(1779, Muzeum Narodowe we Wrocławiu).