mikolaj_kopernik

Mikołaj Kopernik

1473–1543; Polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz. Na Akademii Krakowskiej studiował nauki przyrodnicze, w tym metody obserwacji astronomicznych, w Bolonii prawo, natomiast na uniwersytecie padewskim medycynę. W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, następnie we Fromborku i Olsztynie, gdzie w okresie wojny polsko-krzyżackiej prowadził badania, których wynikiem było stworzenie podstaw teorii heliocentrycznej. Książka O obrotach ciał niebieskich ukazała się drukiem dopiero w 1543 roku. Dzieło trafiło do indeksu ksiąg zakazanych.